ASSEMBLEA ANUAL DE LA GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ DE MATADEPERA 2024


Per la present es convoca a tots els membres de la Germandat a l'Assemblea Anual que se celebrarà el proper dia 15 d'abril de 2024 a les 20:00 hores, al Casal de Cultura de Matadepera.


En l'Assemblea es tractarà el següent ordre del dia:


1. Aprovació de l'acta de l'anterior assemblea, que es podrà consultar a la web www.germandatmatadepera.cat
2. Valoració de les Festes de 2024 per part del President
3. Balanç econòmic
4. Estat actual de socis
5. Propostes i novetats pel proper any
6. Precs i preguntes.

Si voleu incloure algun tema en l'ordre del dia us preguem que ho sol·liciteu a la Junta per correu electrònic a l'adreça de la Germandat ( [email protected] ) .


Tenen dret a vot tots els membres de la Germandat que estiguin al corrent de pagament de la seva quota anual.


Us preguem la vostra assistència!!


Matadepera, 21 de gener de 2024