Inscriu-te a la Germandat de Sant Sebastià

La Germandat de Sant Sebastià és una entitat cultural oberta a tothom, si vols col·laborar i ser germà de l’entitat més antiga del poble, ajuda’ns a impulsar les festes i a aportar idees. Entre tots farem més gran la festa.

La quota vigent per associar-se es de 20€ / any.

Nom i Cognomns
Adreça
Població
Codi Postal
Telèfon/s
Data de naixement
Correu electrònic
Compte Bancari
En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat. Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la LOPD pot exercir els seus drets davant GERMANDAT DE SANT SEBASTIA DE MATADEPERA, CIF G61565107, amb adreça al C. Pere Aldavert nº 1 Casal de Cultura 08230 Matadepera, adjuntant fotocòpia del seu DNI.